Skaraborgs Sportvagnsklubbs Årsmöte

på Skövde Golfklubbs Restaurang 10 feb 2016

 

Ett snabbt avklarat Årsmöte där ordförande Roger Fredriksson öppnade och konstaterade att vi är 477 medlemmar. Det kräver större lokaler för våra träffar och mera arbete runt detta. Vi kanske inte ska jaga efter nya medlemmar, utan ta hand om de vi har.

Det var en utmaning att flytta träffarna från Holgers till Wrågården, men de flesta har ändå tagit det positivt.

Roger Fredriksson omvaldes som ordförande och Jonny Persson och Patrik Sahlberg omvaldes som ledamöter och Lennart Andersson (han med BMW:n) nyvaldes som ledamot. Mycket glädjande blev det kvinnligt på två poster, med Pia Arvidstam och Gerd Högberg som suppleanter. Ett styrelseförslag på att suppleanter ska tas bort och att det ska bli totaltåtta ledamöter, godkändes av årsmötet. Nu krävs bara ett medlemmöte till för att ändra i stadgarna.

Efter mötet bjöds de 56 deltagarna på fisk- och skaldjurssoppa.

På konstitutionsmötet valdes Roland Krantz som vice ordförande, Pia Arvidstam som kassör och Jonny Persson som sekreterare.

       Nya Styrelsen, fr.v.

      Patrik Sahlberg, Roland Krantz, Lennart Andersson, Pia Arvidstam, Bengt Carlsson, Gerd Högberg, Jonny Persson, Roger Fredriksson, Ola Söderpalm

Leif Cruus                   Roger Fredriksson                   Roland Krantz

   Bengt Carlsson           Patrik Sahlberg           Ola Söderpalm

   Pelle Nordin och Leif Cruus avtackades efter sina arbeten inom styrelsen            Vår nye Kassör Pia Arvidstam tar sig lite god soppa

                                       Hans-Göran Fredén