Årtsmöte 20 feb 2019 på Mellomgården

 

       Roland Krantz avtackades efter många år i  styrelsen

              Roland Larsson.                      Leif Crona                                                  Hans-Göran Fredén (ny i styreslen) Lars Arvidstam och Hasse Ingerhage

  Stig-Martin Lindgren. Rolf Silvander. Rose-Marie Persson Christina Bjurström                                                         Leif Cruus

Stig Martin och Britt-Marie Lindgren.

De drev Cesarstugan i Östar Tunhem i många år

och Stig Martin skapade Cesarstugan, med fin teatersalong och utställingen ”Bondens År”.


Det planeras en träff där en tisdag i udda vecka, med fika och bildspel mm.

På årsmötet omvaldes Roger Fredrikksson som ordförande på ett år. Ola Söderpalm och Pia Arvidstam omvaldes som ledamöter för 2 år och Hans-Göran Fredén och Sören Olausson nyvaldes som ledamöter.  Beslut togs att arrangera ett KM i Gokart och pengar är avsatta i budgeten för detta. Bland många arrangemang i år är ett en nyhet. En tvådagar tur runt Vättern i augusti.  Mera info kommer när Årsmötets protokoll är justerat.

Bengt Carlsson avtackades dagen efter årsmötet