Årsmöte 2018 på Jula Hotell onsdagen den 14 feb kl 19

 

§ 11    Styrelsens Förslag.

           Förslag om plats för klubbens Tisdagsträffar 2018 med start 1maj

           har tagits upp på styrelsemöte.

           Beslut togs att frågan tas upp på Årsmötet

           och mötesdeltagarna får bestämma om platsen.

           Wrågården  eller Mellomgården i Norra Lundby (fd Holgers)