Bildagen Falköping 27 april 2013

   Bosse ”Bildoktorn” Andersson          Roger Fredriksson

 

Björn Sydhagen