Gössäter  13 mars 2013

En snart färdig MG B. Vid årsskiftet var det bara ett tomt skal.            Roger Brandkvist, Torsten Friberg och Matts Johansson

motorrummet i MG:n.

En norsk kunds Mercedes

Mr David Bates and Mr Saul Brown

Mercedes Benz ombyggd till Automat                                                         Everybody listen to Mr Brown

Ordf. Roger Fredriksson överlämnar gåva till Saul Brown.”Cheese”    Patrik Sahlberg, Anders Westerberg, Leif Cruus, Roland Krantz