Sportvagnsträffen Hofsnäs 31 aug 2014

 

Foto:  Lennart Andersson

Foto:  Roland Krantz

Urklipp från tidningen Nostalgia   12/2014