Holgers  21 augusti 2012

Trabant  1989          Wartburg 312 Camping 1966

Erik Sjöströms Ferrari                                                                     Leif Holgersson i sin T-Ford 1912

Kent Bergströms Mercedes SLK 230               Anders Westerbergs  Alfa Spider  1973          Wartburg Camping  Lika snygg bakifrån

Gert Bergman från Eggby med en fin Saab     Sören Olaussons och L-O Petterssons bilar     Torsten Friberg i sin Mercedes SLK

Stig Nilssons och Claes Anderssons Mercor      Ove Ödmar med sin Austin Cooper       Bergströms Merca, Grönborgs Porsche och

Jerker Krantz Fiero

Krister Stenestams BMW Z4                           Triumph Stag                                            Plymouth Prowler ägare Lennart Andersson

PeO Jönssons Mazda Miata                                      Bengt Hedströms  TR6:a                                        Östtyskt  märke