Och detta reportaget gjorde SLA inför det lyckade arrangemanget.

Reportage i Falköpings Tidning      17 juni 2016

Reportage i SLA Skövde  16 juni 2016