Skövde Bilringar 9 januari 2013

Johan Günthner hälsar oss välkomna                                   Åke Gustavsson               Roger Fredriksson

v ordf Motorveteranerna   ordf.  SSVK 

Hjulinställning på Torsten Fribergs SAAB

Lars-Erik Meyner och hans fru ser på 

Vad är det som Roger Brandkvist kollar?                                              Jo en Fisker Karma.

Efter lite rundvandring smakade smörgåstårta

gott. Bengt Ståhl serverar.