Sommarland Car Show  26 maj 2012

13 funktionärer ställde upp från SSVK på Skara Sommarland. 26 maj.

Tack för det!  Att det sedan bara räknades in 268 bilar rår vi inte för.

Det blev ändå 3.573 kr till klubben. Pengar som ska användas till något roligt och där funktionärerna blir bjudna.

Annonsering och marknadsföring hade väl en del brister.

Funktionärers bilar. Främst Pentti Minkinens         

Smart och Tore Bengtssons Fiat

Johnny Sundgrens Porsche 993

Fredrik Anderssons Porsche 911 Targa 1973

Mazda Miata       Ägare: Roland Krantz

Fiat X1/9 1980    Ägare:  Tore Bengtsson

Pentti Minkinens Smart Roadster Coupé Brabus 2004

Bert-Ove Andersson i sin Plymouth Prowler

Andra entusiasters Gatbilar