Skaraborg Sportvagnsklubb

Vill Du bli medlem?

Medlemsavgiften för 2021 är 250 kr per person.

Familjemedlemskap kan lösas. Då kostar det 100 kr till per person. Personerna i familjen ska då ha samma adress.

Om inbetalning för nya medlemmar sker efter 1 okt gäller avgiften för kommande år.


Pengarna sätts in på plusgiro:  64 73 11 - 0 eller swish 123 614 52 54

Glöm inte att uppge namn, adress, tel, mail och vilken bil du har.

 

Du ska också skicka dina uppgifter och gärna bilder på bilen till klubbens

mailadress

ssvk@sportvagn.com

så kommer bilder på bilen med på denna hemsida under medlemsbilar.

Jubileumsmagazin 2021

Program

Inbjudan till Företagsträff med Jultallrik


Den 8 dec - 21 kl. 18.00 är vi välkommna till Lindströms Bil i Skövde
Vi kommer att få info om Lindströms bil samt Toyota & Lexus
Efter det så förtär vi en jultallrik från MattiasMat
till ett pris av 200 kr ( subventionerad av klubben )
Icke-medlemmar betalar 300 kr
Anmälan senast 30/11-21 till ssvk@sportvagn.com
Betalning till plusgiro 647311-0 eller swish 123 614 52 54


Senaste aktivitet

Info ang GoodWood 2022


Den 17 nov - 21 kl. 18.00 är vi välkommna till Restaurang Valle

Badhusgatan 4 Skövde
Anmälan senast 10/11-21 till ssvk@sportvagn.com
Betalning till plusgiro 647311-0 eller swish 123 614 52 54


Skaraborgs Sportvagnsklubb 60 år

9 okt. - Jubileumsfest på Lundsbrunn Resort & Spa.

För klubbens arrangemang.

Anmälan via klubbens E-post:  ssvk@sportvagn.com


För mera info kontakta också: 

Ordf.  Ola Söderpalm. 070 634 16 63

E-post:  o.soderpalm@me.com