Besök på hemsidan:


2013                               

Jan          3180                    

Feb          3032

Mars        2994

April         2759

Maj          2748

Juni         1838

Juli          1427

Aug         1888

Sept        1704

Okt          1650

Nov         1628

Dec         1846


2015

jan           3391

feb           2936

mars        3839

april         3892

maj          5108

juni          4929

juli           4912

aug          6355

sept         4802

okt           4412

nov          4160

dec          4519


2017

jan          4703

feb          4716

mars       5065

april        5717

maj         8025

juni         7049

juli          7235

aug        7594

sept       7093

okt         5647

nov        6054

dec        6049


2019

jan        8916

feb        5511

mars     7620

april      6327

maj       6984

juni       6756

juli        6919

aug      7562

sept      5722

okt        6347

nov       4321

dec       4742


2021

jan        3.236


2014

Jan          2219

Feb          2311

mars        2690

april         2661

maj          3949

juni          3794

juli           3750

aug          3941

sept         4092

okt           3834

nov          3290

dec          3216


2016

jan           3807

feb           3743

mars        4537

april         4558

maj          6006

juni          4237

juli           4345

aug          5173

sept         4630

okt           5950

nov          4722

dec          4554


2018

jan        5892

feb        5743

mars     7103

april      6143

maj       7427

juni       6523

juli        7238

aug       8097

sept      6131

okt        6758

nov       7671

dec       6408


2020

jan        4.983

feb        4.135

mars     5.972

april      9.071

maj       5.719

juni       4.125

juli.       3.800

aug.     3.967

sept     7.332

okt.      3.443

nov.     3.660

dec.     3.808