Ford Ranchero

1968Ägare: Lasse Holgersson

Medlem  74

V8 på 289 kubiktum.  En ägare i Californien 1968-2015