Mercedes Benz SL 500

1997Ägare:  Lars Lindblom

Medlem  638