Mercedes Benz SL 500

2012Ägare:  Lars-Åke och Lena Folkmer

Medlem  660 o 660 B