Bli medlem

Välkommen som medlem!


Medlem blir du enklast genom att fylla i formuläret nedan och swisha medlemsavgiften med hjälp av QR-koden eller till nummer 123 614 52 54 alt. betala till plusgiro 64 73 11 - 0.


Medlemsavgiften för 2024 är 350 kr per person.


Familjemedlemskap kan lösas. Då kostar det 200 kr per tillkommande person. Personerna i familjen ska ha samma adress.


Om inbetalning sker efter 1 okt gäller avgiften även för kommande år.


Efter att ansökan och betalning har inkommit till klubben så kommer ett välkomstbrev att skickas ut.


Maila gärna en bild på din entusiastbil till klubbens mailadress ssvk@sportvagn.com så kommer bilder på bilen med på denna hemsida under Om klubben/Medlemsbilar.
*=obligatriska fält


En medlem (A-medlem) 350 kr
Två medlemmar, familjemedlemskap (A & B-medlem) 550 kr
Tre medlemmar, familjemedlemskap (A, B & C-medlem) 750 kr
En familjemedlem (Ny B-medlem. A-medlem är redan medlem.) 200 kr